Spring naar de inhoud

Artsensyndicaten klagen trein der traagheid aan i.v.m. uitvoering van conventie

In een brief aan de regering klagen de drie erkende artsensyndicaten, AADM, ASGB/Kartel en BVAS de traagheid aan waarmee uitvoering wordt gegeven aan de conventie-afspraken. Genomen beslissingen blijven maanden tot jaren liggen bij de minister of staatssecretaris van begroting, ondanks dat de effecten ervan al op voorhand al nauwkeurig zijn nagerekend door het Riziv.

De volledige tekst van de brief:

Aan Vicepremier en minister van Sociale zaken en Volksgezondheid F. Vandenbroucke
Aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken E. De Bleeker

Kontich, 2 september 2021

Mijnheer de Eerste minister, mijnheer de Vicepremier, mevrouw de staatssecretaris

Wij blijven grote voorstander van het overlegmodel in de gezondheidszorg.

Er ontstaat bij vele artsen, en niet in het minst bij de artsensyndicaten, echter toenemende ergernis over de tergend langzame uitvoering van vele dossiers.

In de praktijk blijkt de vertraging vaak bij de minister of staatssecretaris van Begroting te liggen.

We willen de gangbare procedure in vraag stellen. Alle nieuwe initiatieven worden in het Riziv zo nauwkeurig mogelijk berekend door het actuariaat. De dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle heeft een vinger in elk dossier. De Commissie voor Begrotingscontrole geeft over elk dossier zijn fiat vooraleer zo’n dossier het Riziv kan verlaten. Indien post hoc toch een budgetoverschrijding zou dreigen dan zijn in de nationale akkoorden automatische correcties voorzien.

Bij de artsen bestaat daarom de indruk dat de passage via Begroting weinig meer dan een vertragingsmanoeuvre is. In de laatste decennia kunnen we ons geen enkele feedback of correctie of bijkomende vraagstelling vanuit Begroting herinneren die deze procedure zou kunnen ondersteunen.

Artsen die begin 2020 het akkoord aanvaard hebben voelen zich vandaag, eind 2021, meer dan bedrogen omdat de meeste initiatieven die daarin werden aangekondigd nog steeds niet zijn uitgevoerd. Voor sommige is de vertraging te begrijpen omdat bv. een wetswijziging nodig is of omdat er een koppeling bestaat aan een ander nog niet uitgewerkt dossier. Maar voor vele andere dossiers is de vertraging voor ons onbegrijpelijk.

Als voorbeeld geven we u het invoeren van een toezichthonorarium voor hematologen in het oncologisch dagziekenhuis (met als deadline 1/9/2020) of voor het toedienen van chemotherapie via intrathecale weg. Deze dossiers werden goedgekeurd in het Verzekeringscomité resp. op 29/6/2020 en 17/2/2020. Nu vernemen we dat ze nog op de ministerraad moeten besproken worden.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de frustratie die daaruit voortvloeit, kan leiden tot deconventionering bij een volgend akkoord.

Wij willen u daarom met aandrang vragen om niet enkel voor de aangehaalde voorbeelden maar voor alle dossiers deze procedure te herzien zodat een vlottere implementatie van de gemaakte conventie-afspraken kan gerealiseerd worden en we de artsen kunnen blijven overtuigen om zich te conventioneren en dus de tariefzekerheid voor de patiënten te waarborgen

met de meeste hoogachting

AADM
BVAS
Kartel

Cc: de heer Benoît Collin, administrateur-generaal; de heer Jo De Cock, voorzitter NCAZ, Riziv