Spring naar de inhoud

AADM zorgde voor een forfaitaire vergoeding voor de triagecentra voor de periode 23 maart tot en met 26 juli 2020

Op lang aandringen van de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) heeft de medicomut beslist om het forfaitair systeem voor alle artsenactiviteiten in triagecentra retroactief toe te passen voor de eerste periode (23 maart 2020 – 26 juli 2020). Het KB moet nog officieel verschijnen.

Bij het uitbreken van de COVID19-pandemie werden triagecentra opgericht met als doel patiënten te onderzoeken die mogelijk besmet zijn met COVID-19 en die waren doorverwezen door een arts. Er werd een vergoeding voorzien per afgenomen lichamelijk onderzoek door een arts: 26,78 euro voor een onderzoek in het triagecentrum op weekdagen en 39,98 euro voor een onderzoek dat plaatsvond tijdens weekends en feestdagen. Vanaf 4 mei 2020 werd aan de centra de bijkomende functie van afname toevertrouwd en werden zij triage- en afnamecentra

Voor de triagecentra was het niet evident om alles goed bij te houden en er werd beslist om vanaf 27 juli 2020 tot op heden te werken met een volledig forfaitaire vergoeding op basis van een uurtarief voor alle artsenactiviteiten, inclusief het lichamelijk onderzoek. Dit gaat om 80,34 euro per gepresteerd uur op weekdagen en 119,94 euro per uur voor weekends en feestdagen.

Met de voorgestelde wijziging op de medicomut wordt het forfaitaire systeem uit de tweede periode (vanaf 27 juli 2020) retro-actief toegepast op de eerste periode (23 maart 2020-26 juli 2020) voor de lichamelijke onderzoeken die in die periode plaatsvonden. Met andere woorden: de vergoeding per prestatie die van kracht was tijdens de eerste periode wordt vervangen door de forfaitaire vergoeding voor de artsen zoals van toepassing tijdens de tweede periode.