Spring naar de inhoud

De projecten weekwachten zijn verlengd tot 31 december 2021

Maandagavond werd op de medicomut opnieuw het dossier van de weekwachten besproken. Op aangeven van De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica en het Kartel zijn de 15 pilootprojecten verlengd tot 31/12/2021.

De strijd tegen COVID-19 betekende vaak zware nachtdiensten voor huisartsen, ook tijdens de week. Om de individuele last van die wachten te verlichten besliste het Riziv in april 2020 een proefproject op te zetten bij vijftien wachtdiensten (tien in Vlaanderen en vijf in Wallonië) waarbij de wachtpost ook tijdens de week wordt gefinancierd van 18 uur ’s avonds tot 8 uur ’s ochtends. In het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen van 2020 werd een bedrag van 1,5 miljoen euro ter beschikking gesteld om proefprojecten voor weekwachten te organiseren. De proefprojecten kregen voor een proefperiode van drie maanden elk 50.000 euro.

De proefprojecten liepen ten einde op 30 september 2021. Aangezien continuïteit van de zorg in de weekwachten wenselijk is, besliste de medicomut om de financiering van de weekwachten door de huisartsenwachtposten te verlengen tot eind dit jaar.

Een werkgroep boog zich gedurende de afgelopen periode over de modaliteiten en de financiering van deze projecten. Hierover is nog steeds geen akkoord gevonden. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica en het Kartel drongen aan om deze projecten op zijn minst te verlengen tot eind dit jaar. De medicomut ging met dit voorstel akkoord. AADM en het Kartel drongen hierbij tevens aan op een definitieve en structurele beslissing voor de projecten.