Spring naar de inhoud

AADM al lang vragende partij om de verschillen tussen de inkomens van artsen weg te werken.

Het Metaforum Ethiek, een denkgroep in de schoot van CM, publiceerde op 1 februari een ethisch advies over de loonverschillen tussen artsen. Voor de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) is dit advies een duidelijke aanzet om hierover verder in debat te gaan, aangezien zij al langer vragende partij is om de onverantwoorde inkomensverschillen tussen artsen weg te werken. Daarom nodigt AADM de andere artsensyndicaten uit om eenzelfde oefening te maken als AADM. Enkel op deze manier kunnen we snel vooruitgang maken in het proces van de nomenclatuurhervorming.

Op 1 februari publiceerde Het Metaforum Ethiek, een denkgroep in de schoot van CM, een ethisch advies over de loonverschillen tussen artsen. In dit ethisch advies vinden we een aantal belangrijke elementen terug die ook in de strategische visienota ‘toekomst van de gezondheidszorg’ van vzw Living Tomorrow staan. AADM wijst erop dat alle partners deze visienota hebben goedgekeurd op het verzekeringscomité. Om deze reden is dit ethisch advies een aanzet om hierover verder in debat te gaan.

AADM is al langer vragende partij om deze discussie te voeren. Op haar vraag is er in de conventie 2021 een luik opgenomen over het norminkomen. Het norminkomen is een cruciaal element in het debat rond de herziening van de nomenclatuur. Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Niets ligt bij collega-artsen zo gevoelig als hun inkomen. Dit is ook terecht, maar je moet toch het debat durven aangaan, willen we onze hoogstaande solidaire gezondheidszorg behouden. Wij nodigen elk syndicaat uit om de oefening rond het norminkomen te maken.”

Voor AADM moet het norminkomen afhankelijk zijn van een aantal objectieve parameters zoals opleiding, beschikbaarheid, complexiteit, workload en verantwoordelijkheid. Het gaat dus niet om één vast inkomen voor elke arts. Het norminkomen zal variëren per specialisme, maar het zal wel een fair inkomen zijn voor elke arts. Hiermee kunnen we de nu reeds decennialang bestaande, onverantwoorde inkomensverschillen tussen artsen definitief wegwerken.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “AADM wil proactief veranderen, net om de vrije geneeskunde te behouden, niet om ze af te schaffen. We hechten belang aan kwaliteit, meer dan aan volume. Wij veranderen omdat wij kiezen voor de toekomst en niet willen blijven vasthouden aan het nostalgisch verleden.