Spring naar de inhoud

Wat heeft de medicomut voor de huisartsen beslist?

Op de medicomut van 16 november werden er twee beslissingen genomen specifiek voor huisartsen. Ten eerste werd er gesproken over de beslissing van de federale regering om de GMD’s van de huisartsen éénmalig te verhogen met 20 euro. Het Riziv is de technische modaliteiten van deze beslissing aan het uitwerken. Ten tweede keurde de medicomut de nomenclatuurwijziging voor vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning goed. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica is tevreden met deze beslissingen.

 De federale regering keurde op aangeven van minister Vandenbroucke op 30 november verschillende maatregelen goed om meer zuurstof aan de zorg te geven. Domus Medica berichtte er al eerder over. Één van deze afgesproken maatregelen is specifiek bedoeld voor de huisartsen. De bedoeling is om éénmalig het GMD te verhogen met 20 euro.

Volgende technische modaliteiten werden afgesproken:

  • Er zal één bedrag worden uitgekeerd door de verzekeringsinstellingen op basis van de GMD’s die open of verlengd zijn tussen 01/01/2019 en 31/12/2019.
  • De sleutelwaarde van de prestatie 102771 zal vastgesteld worden op 6,06092 euro vanaf 1 januari 2019 en 6,156119 euro vanaf 1 april.
  • Voor de medische huizen zal een forfait berekend worden op basis van de ingeschreven patiënten in 2019.

Wat betreft de effectieve uitbetaling van de GMD’s vroegen alle artsensyndicaten aan het Riziv om goed de fiscale implicaties te bekijken voor de huisartsen. Concreet is er gevraagd om de het bedrag uit te keren in de tweede week van januari. Daarnaast hebben Jong Domus en alle artsensyndicaten het probleem voor de startende huisartsen aangekaart. Het RIZIV werkt momenteel aan een alternatief voor de startende huisartsen. Daarnaast kunnen gepensioneerde huisartsen die gestopt zijn in 2020 het bedrag weigeren.

Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “We zijn tevreden met deze bespreking. Dit geeft huisartsen voor 2021 wat extra zuurstof. Domus Medica zal binnenkort een aantal suggesties meegeven over welke investeringen artsen kunnen doen.”

 Naast deze eerste maatregel, keurde de medicomut ook een nomenclatuurwijziging goed betreffende vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning. Er wordt een verstrekking toegevoegd nl. 103692 – Opstellen en opvolgen van de Advance Care Planning (ACP) bij patiënten die als palliatief werden geïdentificeerd volgens de identificatieschaal van de palliatieve patiënt (PICT) N 22,7. De ACP omvat minstens het bespreken van de mogelijkheid om een negatieve en positieve wilsverklaring op te stellen, het bepalen van de zorgdoelstellingen en het eventueel aanwijzen van een wettelijk vertegenwoordiger of  volmachthebber. Er staat hier een honorarium tegenover van 90 euro. Deze verstrekking kan nog niet aangerekend worden. Van zodra de definitieve timing is gekend, zal Domus Medica de huisartsen hierover verder informeren.

AADM is tevreden met de uitkomsten van deze medicomut. Wij zullen deze dossiers nauwgezet blijven opvolgen en telkens de kaart van de huisartsen trekken.