Spring naar de inhoud

Structurele hervorming van de nomenclatuur

Streefdoelen van de hervorming

De structurele hervorming wil:

 • onredelijke inkomensverschillen corrigeren tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen-specialisten onderling
 • de nomenclatuur updaten en aanpassen aan de evoluties in de medische activiteit en de nieuwe modellen van zorgverlening (bv. telegeneeskunde, multidisciplinaire zorg, enz.)
 • de interne logica, de leesbaarheid en de transparantie van de nomenclatuur verbeteren
 • incentives invoeren die samenwerking en kwaliteit bevorderen.

De verschillende fasen van het project

Het project bevat 3 fasen.

 • Fase 1: herstructureren en aanpassen van de omschrijving van de verstrekkingen
  • analyse van de behoefte aan herstructurering en standaardisering
  • standaardisering volgens een ‘triaxiale logica’ of aangepast aan de desbetreffende categorie van de nomenclatuur
  • ICHI-classificatie (International Classification of Health Interventions)
  • methodologische overdracht voor het behoud en de uitwerking van de verstrekkingen in een coherent blijvende nomenclatuur.
 • Fase 2: vaststellen van de onderlinge verhouding tussen de verschillende verstrekkingen op basis van objectieve criteria (professioneel gedeelte van de honoraria
  • uitwerking van een waardeschaal van het beroepsgedeelte volgens verschillende indicatoren.
 • Fase 3: evalueren van de werkingskosten noodzakelijk voor de uitvoering van de medische verstrekkingen
  • vaststelling van de werkingskosten in lijn met de verstrekkingen om binnen de nomenclatuur de verstrekkingen van het beroepsgedeelte te isolere

De powerpoint kan u hier terugvinden