Spring naar de inhoud

Fiscaal attest

In juni hebben de mutualiteiten een fiscaal attest opgemaakt in kader van de elektronische  facturatie van huisartsen voor het aanslagjaar 2018 en deze informatie overgemaakt aan het Riziv.

De afspraak was dat ook de artsen een dubbel van dit fiscaal attest zouden toegezonden krijgen zodat zij weten welke informatie aan de FOD financiën is doorgegeven.

Volgens onze informatie hebben artsen dit nog niet ontvangen.   Wij vragen met aandrang aan de overheid dat deze informatie, zoals afgesproken, ook aan de artsen bezorgd wordt.