Spring naar de inhoud

De drie artsensyndicaten keuren het begrotingsvoorstel Verzekeringscomité goed

De drie representatieve artsensyndicaten – BVAS, Kartel ASGB/GBO/MoDes en AADM – zijn blij dat de zorgverstrekkers het voorstel van begroting op 7 oktober in het Verzekeringscomité van het Riziv bijna unaniem hebben goedgekeurd. Het document bevat zeer positieve voorstellen en benadert het budget voor gezondheidszorg op een vernieuwende manier.

De voorstellen die de drie artsensyndicaten onderschrijven, zijn:

  • De ontwikkeling van een algemene langetermijnvisie voor de gezondheidszorg. De gezondheidszorgpolitiek heeft daarvoor een budgettair stabiel meerjarenplan nodig.
  • Het huidige budget strookt niet met de behoeften. De wettelijk vastgelegde groeinorm moet verhoogd worden. Het is prioritair in de loop van de volgende legislatuur significant te investeren in de ziekteverzekering.
  • Het verzekeringscomité moet inzake de verdeling van het ziekteverzekeringsbudget het initiatief kunnen nemen.
  • Ons gezondheidszorgsysteem moet verder worden afgestemd op de noden van de verouderende bevolking en de chronisch zieken. We moeten naar een geneeskunde die de behoeften van de patiënt vastlegt en die de behandeling ervan plant op een multidisciplinaire en gecoördineerde manier.
  • Er moet worden vastgesteld dat de meeste actoren in de gezondheidszorg – de sector van de farmaceutische specialiteiten uitgezonderd – minder hebben uitgegeven dan ze hadden begroot. Eventuele nieuwe initiatieven binnen de algemene begrotingsdoelen zijn niet mogelijk, doordat de onderschrijding in sommige sectoren wordt tenietgedaan door de overschrijding in de sector van de farmaceutische specialiteiten.

De drie artsensyndicaten hebben het budget goedgekeurd, wetende dat:

  1. er een methode moet worden ontwikkeld die reflectie over de syndicale grenzen heen mogelijk maakt en waaraan de drie syndicaten actief zullen deelnemen.
  2. de huidige en voorlopige verdeling van de mogelijke marge voor nieuwe initiatieven zeker niet gunstig is voor de artsen, die hun budgettaire verbintenissen in 2019 hebben nageleefd en wier uitgaven maar weinig zijn gestegen in vergelijking met de andere sectoren.
  3. er rekening is gehouden met de verplichting om de beschikbare marge te verdelen, opdat dit budgetvoorstel aan de reglementaire vereisten zou beantwoorden. Deze verdeling moet de volgende weken worden bijgesteld, op basis van nieuw overleg en nieuwe adviezen.

AADM                                                         BVAS/ABSYM                                                   KARTEL/CARTEL

Dr. Roel VAN GIEL                                  Dr. Philippe DEVOS                                        Dr. Reinier HUETING