Spring naar de inhoud

Waar blijft het KB voor de praktijkpremie?

Bijna een half jaar geleden keurde het verzekeringscomité het koninklijk besluit over de parameters van de praktijkpremie 2018 goed, maar huisartsen kunnen die premie pas aanvragen zodra het KB in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Dat is nog niet gebeurd. De aanvraagperiode wordt nu verschoven.

In december 2018 al keurden artsen de parameters voor de praktijkpremie goed (zie bericht 2018). Die parameters werden door het RIZIV in een koninklijk besluit gegoten dat op 18 maart 2019 door alle partners op het verzekeringscomité werd bekrachtigd. Vandaag, bijna zes maanden later, is het KB nog steeds niet in het staatsblad verschenen. Uit navraag van de Alliantie Artsenbelang – Domus, bevestigd door het kabinet De Block,  blijkt dat de minister van Begroting (Sophie Wilmès, MR) het besluit nog niet heeft ondertekend. De reden is onbekend. Het gaat nochtans om dezelfde parameters en hetzelfde budget als in 2017. AADM heeft minister Wilmès een brief gestuurd maar nog geen reactie gekregen.

AADM heeft met het RIZIV besproken dat de periode om de praktijkpremie aan te vragen – normaal van juli 2019 tot en met oktober 2019 – verschoven wordt zodra het KB in het Staatsblad is gepubliceerd. Wordt vervolgd.