Spring naar de inhoud

Veertien maatregelen voor goede gezondheidszorg in het Brusselse regeerakkoord

In juli 2019 werd het Brusselse regeerakkoord gepresenteerd. AADM las het document door en telde 14 maatregelen die van belang zijn voor artsen. Zo besteedt het regeerakkoord aandacht aan sterke eerstelijnszorg. AADM is benieuwd naar de concrete invulling van een aantal beleidsvoorstellen.

In grote lijnen volgt het Brusselse regeerakkoord de bakens die minister Vandeurzen heeft uitgezet (patiënt centraal, fusie van structuren, multidisciplinaire samenwerking, inzetten op wijkniveau, samenwerking welzijn en gezondheidszorg,…). Daar bovenop is er een belangrijk hoofdstuk over de toegankelijkheid van de zorg voor de grote groep kwetsbare personen in het hoofdstedelijk gewest. Zeer terecht, vindt AADM, voor een grootstad met belangrijke sociale ongelijkheid, enorme culturele barrières, te veel ziekenhuisdiensten en een onderbemande eerste lijn. Uiteraard zullen we samen met de Brusselse Huisartsenkring en de andere actoren in de gaten houden of en hoe de goede voornemens worden hardgemaakt.

AADM maakt zich wel zorgen over de 0,5de functie in de regeerverklaring. Oorspronkelijk was er zelfs sprake van een 0,5de lijn. Dat is een geheel van multidisciplinaire diensten en structuren die primaire gezondheidszorg aanbieden en kwetsbare populaties terug in de eerste lijn willen krijgen. AADM vindt zo’n 0,5de lijn geen goed idee. Outreaching en sociale begeleiding zijn wel degelijk nodig, maar dit kan ook vanuit de officiële zorgstructuren van de eerste lijn. Onder druk van de BHAK is een 0,5de lijn niet meer aan de orde, maar de 0,5de functie blijft overeind in het regeerakkoord. Wat die functie inhoudt, is niet duidelijk.

Voor AADM is de regeerverklaring een eerste aanzet om verder beleid te voeren. AADM vraagt de Brusselse Regering om hierover steeds in overleg te gaan met de Brusselse Huisartsenkring (BHAK). AADM zal er over waken dat er een evenwichtige eerste lijn komt in Brussel, waarin alle praktijkvormen mogelijk zijn. We blijven de beleidsinstanties in kwestie monitoren.