Spring naar de inhoud

AADM zorgt voor aanpassing financiering in wachtposten

Op de vergadering van afgelopen avond heeft de Medicomut de onderfinanciering van de wachtposten in 2018 en 2019 aangepakt. Er is er ook een beslissing over de financiering van nieuwe initiatieven in 2019. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica is tevreden dat het Riziv rekening houdt met haar opmerkingen.

AADM heeft meermaals ernstig voorbehoud gemaakt bij de verschillende nota’s vanuit het RIZIV. Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Voor AADM is het niet aanvaardbaar dat de artsen zelf moeten betalen voor de organisatie van een wachtdienst die de overheid heeft verplicht. Het is uitstekend dat het Riziv naar onze opmerkingen heeft geluisterd en de financiering voor 2018 en 2019 heeft aangepast.”

Concreet heeft de Medicomut het volgende beslist voor 2018 en 2019:

  • Voor ICT, huur, onderhoud, coördinatie/administratie, onthaal en vervoer wordt uitgegaan van de reële uitgaven in 2017, verhoogd met 2%. In 2019 wordt dit budget nog eens verhoogd met 2%.
  • Financiering tot aan de standaard per rubriek voor wachtposten die nu minder krijgen dan de standaard, maar wel meer uitgaven hebben.

Met betrekking tot de mogelijk geplande nieuwe initiatieven in 2019 gaat het Riziv ervan uit dat de nieuwe initiatieven gemiddeld zes maanden functioneren in 2019, maar dat voor elk van de nieuwe initiatieven de investeringskosten van een volledig jaar worden uitbetaald.

Uiteindelijk blijft het totale budget voor het jaar 2018 hetzelfde, doordat het Riziv berekeningen heeft gemaakt per individuele wachtpost. Een wachtpost kan een positief verschil krijgen (wordt geregeld via een wijzigingsclausule bij de initiële overeenkomst voor 2018) of een negatief verschil (wordt geregeld via de validering van de financiële verslagen met betrekking tot 2018). Om de nieuwe initiatieven in 2019 te financieren plant het Riziv een overschrijding van ongeveer 1,7 miljoen euro.

AADM mag dan tevreden zijn, het werk is nog niet af. Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica: “Voor 2018 en 2019 hebben de wachtposten nu financiële zekerheid, maar voor 2020 zal volgens AADM een structurele budgetverhoging nodig zijn. Ook andere aspecten m. b. t. de hervorming van de wachtposten, zoals de samenwerkingsverbanden, mogen we niet uit het oog verliezen. We blijven dat monitoren en we zullen alle voorstellen van het Riziv constructief bekijken.”