Spring naar de inhoud

Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) ontdekt constructiefout in eGMD

De rapportering en verlenging van het eGMD verlopen onduidelijk en zelfs niet correct. Het kennisdomein ICT van Domus Medica ging op onderzoek en vond dat het om een constructiefout gaat waardoor een aantal eGMD’s niet uitbetaald werden. AADM vraagt daarom een rechtzetting van de onterecht niet-uitbetaalde eGMD’s (sinds 2016) en een automatische verlenging van het GMD.

Het kennisdomein ICT van Domus Medica kreeg de voorbije weken verschillende meldingen binnen van huisartsen die de indruk hadden dat de eGMD’s niet altijd uitbetaald werden. Nadat het kennisdomein ICT eerder de problematiek van het niet binnen brengen van papieren getuigschriften aanklaagde, blijkt nu uit een nieuwe analyse van het kennisdomein ICT dat het eGMD ook niet altijd werd uitbetaald als de patiënt op consultatie was geweest én het getuigschrift wel had binnengebracht bij zijn/haar mutualiteit.

Volgens onze steekproef berusten deze bijkomende problemen vooral op het verschil in de geldigheidsduur van het GMD tussen artsen (1 jaar) en patiënten (2 jaar) en de informatie die de verzekeringsinstellingen sturen over de geldigheidsperiode. Ook het al dan niet kunnen vastleggen van therapeutische relaties in een groepspraktijk werkt deze problematiek in de hand. (cfr praktijkvoorbeeld)

De collega’s die Domus Medica contacteerden, hadden gelijk. Zij verliezen een belangrijk deel van hun inkomsten als het eGMD inefficiënt werkt. Naast het uitblijven van een degelijk betalingsoverzicht is dit nu al de tweede constructiefout die door het kennisdomein ICT wordt ontdekt in het eGMD. Deze toestand is voor ons niet langer aanvaardbaar.

AADM stelt op korte termijn voor om:  de termijn van het GMD aan te passen aan de geldigheid voor de arts (1 jaar);  de therapeutische relaties te verbreden naar de hele groepspraktijk;  de verzekeringsinstellingen een interne ‘search’ te laten uitvoeren om alle onterecht niet uitbetaalde eGMD’s te achterhalen en uit te betalen (vanaf 2016).

AADM stelt als definitieve oplossing voor:  de automatische verlenging van het eGMD: de enige sluitende oplossing om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden is de automatische verlenging van het GMD. Dat is de enige oplossing die de artsen absolute zekerheid geeft over de correctheid van uitbetalingen in het eGMD.

Praktijkvoorbeeld: waar loopt het fout? – patiënt komt in 2016: opening van het GMD – patiënt komt niet in de praktijk in 2017:  geen getuigschrift voor verstrekte hulp  geen automatische verlenging GMD  geen betaling voor huisarts in 2017 – patiënt komt wel in 2018. Indien de huisarts informatie over het GMD navraagt, krijgt hij/zij informatie van de verzekeringsinstellingen over de geldigheidsduur (tot eind 2018) en veronderstelt dat het getuigschrift voor verstrekte hulp een automatische verlenging zal generen wat niet het geval is. Er dient immers een nieuwe aanvraag ingediend te worden.