Spring naar de inhoud

AADM is teleurgesteld over het teveel aan studenten geneeskunde aan Franstalige kant

Na lang onderhandelen kwam het vorig jaar tot een nieuw politiek akkoord tussen Vlamingen en Franstaligen: ook in Franstalig België zou de instroom van het aantal studenten geneeskunde beperkt worden. Wat blijkt dit academiejaar? Ruim 1.000 studenten zullen de studie aanvatten. Terwijl slechts de helft ervan arts mag worden. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica reageert teleurgesteld.

Zoals dr. Roel Van Giel op 19/09/2018 in De Ochtend aanhaalde stelt er zich hiermee een probleem op twee niveaus. Ten eerste voor de studenten geneeskunde zelf. In het politiek akkoord staat dat er maar 505 artsen een RIZIV-nummer kunnen krijgen. Dit wil zeggen dat de andere helft na zes jaar opleiding in de kou blijft staan en geen werk zal hebben. Dit is een verpletterende verantwoordelijkheid van de regering van de federatie Wallonië-Brussel.

Ten tweede dreigt op deze manier binnen 6 jaar een overschot aan franstalige artsen af te studeren indien de quota onder maatschappelijke en politieke druk binnen 6 jaar terug worden aangepast met overcomsumptie en een belangrijke finaciele impact op de gezondheidszorguitgaven tot gevolg.  Daarbij worden de Vlaamse studenten die wel door een toegansgexamen met numerus fixus moesten geraken dan nogmaals te kijk gezet.  Voor ons is dit onaanvaardbaar.

Een oplossing is voor AADM simpel. Elke bevoegde overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen.  Daarom moet ook in Franstalig België een ingangsexamen met numerus fixus (zoals in Vlaanderen) worden ingevoerd. Ook AADM heeft hierin een rol te spelen door de verschillende overheden er op te wijzen dat zij de gezondheid van haar burgers echt ter harte moet nemen !