Spring naar de inhoud

Problemen e-Attest opgelost

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica informeerde u op 20 maart dat de fiscale afhandeling van het e-Attest problemen opleverde bij de FOD financiën. Op de laatste Nationale Commissie Artsen-ziekenfondsen (23 april 2018) gaf de FOD financiën definitief uitsluitsel over het gebruik van het e-Attest.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica had de problemen met betrekking tot het e-Attest formeel geagendeerd op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) van 19 maart 2018. Op deze vergadering kreeg AADM te horen dat de FOD financiën geen definitieve antwoorden kon geven.

Op de nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 23 april 2018 werd er op drie punten duidelijkheid gebracht.

  1. Er is een protocol ondertekend tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en de FOD financiën dat toelaat om elektronisch te factureren en attesteren.
  2. Er is een toelating gegeven door het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid aan de verzekeringsinstellingen om indicatief facturatiegegevens van zorgverleners en verzorgingsinstellingen mee te delen aan de FOD Financiën. AADM heeft gevraagd dat de zorgverleners een kopie van de informatie krijgen die aan de FOD Financiën wordt overgemaakt.
  3. De softwareprogramma’s bieden de nodige garanties wat betreft correctheid van de opgeslagen gegevens en de anonimiteit van de patiënt in kader van de informatie waartoe de FOD financiën toegang heeft. Op vraag van AADM wordt ook een correctie- en annulatieprocedure verder ontwikkeld.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica is heel tevreden dat de problemen van de baan zijn en dat alle artsen met een gerust hart gebruik kunnen maken van het e-Attest.

Namens

Dr. Roel Van Giel,
Dr. Dieter Vercammen,
Dr. Siegfried Van Eygen,
Dr. Maaike Van Overloop,
Dr. Pierre Sijbers,
Dr. Guido Penninckx,

Gemandateerden voor AADM in de NCAZ.