Spring naar de inhoud

AADM maakt zich grote zorgen over het e-Attest

Vanuit de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) maken we ons grote zorgen over de fiscale afhandeling van het eAttest. Er bestaat nog geen duidelijkheid welk document er aan de FOD financiën bezorgd moet worden, als staving bij het indienen van de inkomsten van een arts omtrent het eAttest.

Daarom heeft de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) dit punt gisteren op de agenda van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (19/03/2018) geplaatst.

Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 19 maart 2018 kregen we vanuit het RIZIV jammer genoeg te horen dat er nog altijd geen definitief antwoord van de FOD Financiën is over welke documenten ter staving van het inkomen moeten voorgelegd worden. Het RIZIV hoopt tegen de volgende Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 23 april 2018 een definitief antwoord van de FOD financiën te krijgen. Voor de huisartsen blijft dus een heel onzekere situatie bestaan.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) stelt aan alle huisartsen voor om goed de afweging te maken of ze onder deze omstandigheden willen starten of verdergaan met het gebruik van eAttest.

Namens

Dr. Roel Van Giel,
Dr. Dieter Vercammen,
Dr. Siegfried Van Eygen,
Dr. Maaike Van Overloop,
Dr. Pierre Sijbers,
Dr. Guido Penninckx,

Gemandateerden voor AADM in de NCAZ.