Spring naar de inhoud

“Schoenmaker blijf bij uw leest.” – Dr. Roel Van Giel

Van tijd tot tijd voelen organisaties zich geroepen om met twee voeten vooruit de huisartsen te tackelen. In een heel suggestieve brief van VOKA Limburg aan de huisartsenkringen wordt beweerd dat huisartsen systematisch patiënten te lang thuis schrijven wegens ziekte en dan nog wel op vraag van de patiënt.

Het bepalen van arbeidsongeschiktheid is een zeer moeilijk en delicaat proces waarbij de huisarts naar eer en geweten volgens de noden van de patiënt de duur van de arbeidsongeschiktheid tracht te bepalen. Dit is geen exacte wetenschap en we maken allemaal fouten. Vervolgens beweren dat huisartsen systematisch op vraag van de patiënt ‘vakantie’ voorschrijven, is echter meer dan een brug te ver.

Ik zou de zwartepiet kunnen terugsturen naar VOKA Limburg: huisartsen merken toch wel vaak dat patiënten die langduriger ziek zijn, vaak medewerkers zijn van dezelfde bedrijven en dat het HR-beleid of preventiebeleid in een aantal bedrijven schrijnend is. Als we patiënten trachten te re-integreren, krijgen we vaak het deksel op onze neus met de botte melding dat in dit bedrijf aangepast werk niet mogelijk is. De zwartepiet doorspelen is dus makkelijk, maar zal ik niet doen.

Als huisartsen vertrekken wij immers altijd vanuit het perspectief van onze patiënt. Wij trachten daarbij de patiënten zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen.

Vanuit de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) hebben wij hiervoor ook al concrete voorstellen gedaan om dit beleid verder uit te werken. Ik herhaal nog even drie voorstellen:

Schaf het verplicht ziektebriefje af voor korte periodes van arbeidsongeschiktheid. Een stelling die niet alleen wij al jaren verdedigen, maar die ook prof. Lode Goderis (KU Leuven) wetenschappelijk duidelijk onderbouwd heeft. Jammer genoeg stoten we hier al jaren op een onverzettelijk ‘njet’ van de werkgeversorganisaties.
Laten we grondig investeren in de samenwerking tussen huisarts, adviserend arts en bedrijfsarts om gemeenschappelijk tot de beste strategie van re-integratie te komen.
Geef de bedrijfsarts veel meer autonomie en bevoegdheid om in het belang van de patiënt aangepast werk mogelijk te maken of aanpassingen door te voeren die de kans op ziekte verminderen.
Laten we dus allemaal samen (huisartsen, werknemers en werkgevers) kijken hoe we elk op ons terrein kunnen helpen om zieke werknemers zo snel mogelijk terug aan het werk krijgen. Als huisartsen zullen we hierbij altijd en onvoorwaardelijk de zijde van onze patiënt kiezen en ons niet onder druk laten zetten door welke werkgeversorganisatie dan ook.

Dr. Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica