Spring naar de inhoud

Audit medische huizen: much ado about nothing

Gisteren werd groen licht gegeven voor de voortgang van de wijkgezondheidscentra, na een jaar bevriezing. Deze beslissing kwam er na een audit van de wijkgezondheidscentra door minister De Block.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) respecteert de keuze van iedere arts in de wijze waarop hij /zij zijn beroep wil uitoefenen. Of de arts kiest om als soloarts te werken of als arts in een multidisciplinaire groepspraktijk of als arts in een medisch huis of,… De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) wil vooral oog hebben voor de kwaliteit van het werk van de arts in plaats van de praktijkvorm waarbinnen hij/zij actief is.

Daarnaast bevestigt de audit de stelling die de Alliantie Artsenbelang-Domus Medica (AADM) altijd verkondigd heeft. De forfaitaire praktijken zijn complementair aan de niet-forfaitaire praktijken. Zij hebben een plaats in het gezondheidszorglandschap en bieden een antwoord aan een maatschappelijke vraag. Uit de audit blijkt duidelijk dat de meeste medische huizen toegankelijk en laagdrempelig zijn. Ze bevinden zich dikwijls in een kansarm en huisartsarm gebied en er wordt intens samengewerkt met andere disciplines (psychologen, maatschappelijke assistenten, tandzorg,…). De patiëntenpopulatie van een medisch huis bevat gemiddeld 42% patiënten met een verhoogde tegemoetkoming en meer patiënten die in kansarmoede leven. Daarnaast haalt de audit ook aan dat medische huizen dikwijls liggen in een gebied met een anderstalige populatie.

De audit toont ook de gevaren die een forfaitair systeem kan hebben. Vanuit de Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) zijn we ervan overtuigd dat vele collega’s die voor dit systeem kiezen, dit doen vanuit een diepe overtuiging om zo de beste zorg aan de patiënt te kunnen aanbieden. Jammer genoeg kan het systeem ook misbruikt worden door artsen die er enkel van willen profiteren. Misbruiken die we ook zien in het prestatiegebonden financieringssysteem. Het lijkt ons trouwens heel interessant om ook voor het prestatiegebonden systeem van financiering een dergelijke audit uit te voeren.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) gaat uit van een positief toekomstgericht engagement. We zien een aantal goede voorbeelden van medische huizen in Vlaanderen en daarbuiten. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) stelt dan ook voor om deze good practices te bekijken in de opgerichte werkgroep binnen het Riziv die beleidsadviezen omtrent de medische huizen zal formuleren.