Spring naar de inhoud

Organisatie van de zorg

Mix van nabije, betaalbare en specialistische zorg

Artsen zijn de essentiële schakel binnen de medische zorg van een patiënt. Iedere arts respecteert de rol van andere zorgverleners en handelt binnen het kader van subsidiariteit. De huisarts is een sleutelfiguur binnen een multidisciplinaire georganiseerde gezondheidszorg. De arts-specialist is een domeinspecifieke deskundige en vervult zijn/haar rol gelinkt aan een zorginstelling. Zijn/haar specifieke deskundigheid biedt ondersteuning aan de patiënt en zijn/haar omgeving maar ook aan de betrokken zorgverleners van de eerste lijn.

AADM ziet de tweede en derde lijn als complementair aan de eerste lijn, met de nodige aandacht voor het subsidiariteitsprincipe.

De huisartsenkring is een belangrijke structuur in de organisatie van de eerstelijnszorg. Zij is het unieke aanspreekpunt van huisartsen voor andere zorgverleners op de eerste, tweede en derde lijn en de thuiszorg. Zij stimuleert overleg tussen huisartsen en zorgt voor de continuïteit van de zorgverlening en organiseert de wachtdienst.

De leidraad voor een hertekend ziekenhuislandschap moet een goede mix zijn van nabije, betaalbare specialistische zorg en gegroepeerde hoog specialistische zorg op basis van de zorgbehoeften van de bevolking.

Er is een absolute noodzaak aan een langetermijnvisie, gedragen door alle gezondheidsactoren op het vlak van gezondheidszorg en gezondheidsbeleid. Het vastleggen van deze visie is een voorwaarde om te komen tot een toekomst solide, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en performante gezondheidszorgorganisatie.
Vanuit deze visie is het aan de overheid om de gezondheidsdoelstellingen te bepalen en hiervoor ook de nodige financiële middelen vrij te maken. Dit gebeurt na overleg met de wetenschappelijke beroepsverenigingen.

Kernvoorstellen AADM

  • Iedere patiënt moet de juiste zorg op de juiste plaats De eerste toegangspoort voor zorg blijft bij de huisarts.
  • Elke arts moet deelnemen aan de regionale wachtdienst binnen de structuur van een ziekenhuis of een georganiseerde wachtdienst voor huisartsen.
  • Het is cruciaal dat de huisartsenkringen groot genoeg zijn en verder professionaliseren.
  • Ziekenhuisnetwerken moeten toelaten dat specialisten zich professioneel verder kunnen ontplooien en moeten zorgen voor voldoende faciliteiten die de werkomstandigheden verbeteren (bv. crèches, ondersteunende huishouddiensten,…).
  • Alle artsen die een belangrijke rol opnemen als vertegenwoordiger binnen een medische raad of een eerstelijnszone, moeten de ruimte en middelen krijgen om deze rol professioneel op te nemen.
  • De wetenschappelijke beroepsverenigingen bepalen voor elke discipline een basistakenpakket binnen een praktijk/dienst en een netwerk.
  • Er is nood aan transparantie en afstemming tussen de federale overheid en de gemeenschappen omtrent budgetten en bevoegdheden om tot een coherent gezondheidsbeleid te komen.